Operatie tegen snurken: wat zijn de mogelijkheden?

Als jij je toevlucht hebt gezocht tot de vele anti snurk middelen die er bestaan, maar wanhopig bent omdat niets jou helpt, zou jij een operatie tegen snurken kunnen overwegen. Natuurlijk is een chirurgische ingreep ondergaan een ingrijpende beslissing, dus het is logisch dat je hier misschien je twijfels bij hebt. In dit artikel leggen wij uit wat de verschillende mogelijkheden zijn als jij een operatie tegen snurken overweegt.

Operatie tegen snurken - arts

Wanneer overgaan op een operatie tegen snurken

Als jij last hebt van snurkgedrag en voor je gevoel alles al geprobeerd hebt, kan het zijn dat je een operatie overweegt. Omdat een operatie vaak ingrijpend en kostbaar is, wordt deze optie door velen als laatste redmiddel gezien. Ook artsen geven in veel gevallen de voorkeur aan het oplossen van het snurkprobleem op andere manieren, indien dit mogelijk is.

Mocht de snurker besluiten een operatie tegen snurken te ondergaan, zal hij of zij allereerst worden onderzocht door een KNO-arts. Deze zal proberen de oorzaak van het snurkprobleem te achterhalen. Om te  beginnen zullen er vele vragen aan de patiënt gesteld worden om erachter komen waar de bron van de snurkklachten ligt.

Hierna zal de arts de neus en keel van de patiënt uitgebreid onderzoeken, vaak door middel van een slaapendoscopie. Hierbij wordt de patiënt in slaap gebracht en wordt er met een flexibel kijkbuisje de binnenkant van de neus en keel bekeken om te kijken waar er  vernauwingen plaatsvinden.

Operatie tegen snurken

Mogelijke oorzaken van snurkgedrag:

  • Een lang en vrij slap zacht gehemelte en huig.
  • Verslapping van de spieren in het zachte gehemelte, de huig en tong door bijvoorbeeld oververmoeidheid, ouder worden, alcohol en medicijngebruik.
  • Overgewicht
  • Neusverstopping of een te nauwe neusholte.
  • Voortdurende irritatie van de keel door roken of brandend maagzuur.
  • Slapen op de rug.
  • Vergrote amandelen (voornamelijk bij kinderen).

Operatie tegen snurken: de mogelijkheden

Aan de hand van de uitslagen van het onderzoek van de KNO-arts wordt gekeken voor welke behandeling de snurker in aanmerking komt. De meest voorkomende reden van snurken is een te nauwe overgang van de neus- naar keelholte, door bijvoorbeeld een lang en vrij slap zacht gehemelte en huig of verslapte spieren. Er zijn een aantal mogelijk ingrepen die de patiënt in dat geval kan ondergaan. Ook kan het zijn dat een neusoperatie nodig is of dat de neus- en/of keelamandelen verwijderd moeten worden.

Operatie tegen snurken

Uvulo-palato-pharyngo-plastiek (UPPP)

Bij deze ingreep worden een groot deel van de huig en het zachte gehemelte (en meestal ook de keelamandelen) weggehaald, om meer ruimte te creëren in de overgang van de neus naar de keel. Deze operatie is effectief voor 90% van de snurkers. Het nadeel is dat er gedurende de jaren vetophoping plaats kan vinden en dat snurkklachten daardoor terugkeren. Na 5 jaar heeft 70% van de patiënten er nog profijt van. Je weet dus nooit 100% zeker of deze operatie voor jou effectief zal zijn.

Na de operatie kun je last houden van een droog gevoel in de keel of een brok in de keel. Tot twee weken na de operatie is slikken erg pijnlijk en is de patiënt vaak niet in staat om te werken. Ook het uitspreken van de harde “g” gaat niet goed meer.

Laser-assisted uvulopalatoplastiek (LAUP)

De LAUP operatie tegen snurken wordt vaak gezien als een veiliger en goedkoper alternatief voor de UPPP. Bij deze ingreep worden met een laser verticale inkepingen gemaakt in het zachte gehemelte en aan weerszijden van de huig. Daarnaast wordt de huig ingekort. Vaak zijn er meerdere sessies nodig, hoeveel hangt af van de patiënt. Ongeveer 85% van de patiënten heeft baat bij de ingreep, maar net zoals bij de andere operaties kunnen de klachten na verloop van tijd weer terugkomen.

Somnoplastiek (gecontroleerde littekenvorming)

Deze ingreep is minder effectief, maar ook minder belastend dan de UPPP. Bij het uitvoeren van de somnoplastiek wordt er een dunne naald op 3 tot 5 plaatsen in het zachte gehemelte en de huig ingebracht. De naald en het weefsel worden door middel van trillingen (radiogolven) of ioniserende effecten verhit tot 85 graden Celsius. Hierdoor ontstaat er een klein litteken, wat stijver is dan normaal weefsel. Dit stijvere weefsel zal minder snel trillen en zal snurken dus ook minder of niet meer voorkomen. Na de ingreep zal de keel ruim een week gevoelig zijn, maar een stuk minder dan na de UPPP.

De behandeling zal meestal 2 keer moeten worden uitgevoerd met een tussenpoze van minimaal 2 maanden. Bij 6 op de 10 patiënten heeft de ingreep een positief effect, na een paar jaar zal het snurken bij 1 of 2 van hen terugkomen.

Neusoperaties

Als de snurker kampt met neusproblemen waardoor het snurken wordt veroorzaakt, kunnen – afhankelijk van de klachten – de volgende operaties tegen snurken worden uitgevoerd:

  • Correctie van het neustussenschot (septoplastie)
  • Verwijdering van neuspoliepen
  • Verwijderen of verbranden van hypertrofisch slijmvlies ter hoogte van de neusschelpen

Verwijdering van keel- en/of neusamandelen

Vooral kinderen kunnen kampen met snurkklachten veroorzaakt door vergrote amandelen. Verwijdering van de amandelen is in 90% van de gevallen een effectieve ingreep tegen snurkklachten bij kinderen.

Operatie tegen snurken

Is een operatie tegen snurken de enige optie?

Zoals we hebben kunnen lezen is het van tevoren lastig in te schatten of een operatie tegen snurken ook een verminderen van je snurkklachten zal betekenen. Geen enkele operatie geeft 100% kans op verbetering. Daarnaast kan een operatie in eerste instantie wel een verbetering teweeg brengen, maar na een paar jaar kunnen snurkklachten weer terugkomen. Ook kunnen operaties pijn en ongemakken met zich meebrengen. Let er ook op dat operaties niet in alle gevallen vergoed worden. Het is dus niet de enige en zeker niet altijd de meest geschikte oplossing tegen snurken.

Heb jij nog je twijfels? Dan zou je ook kunnen proberen je snurkklachten op een andere manier terug te dringen.

Je kunt dit bijvoorbeeld doen door het aanpassen van je levensstijl. We schreven daar eerder al een artikel over: wat helpt tegen snurken?

Ook kun je je heil zoeken in één van de effectiefste anti snurk middelen die verkrijgbaar zijn: de anti snurkbeugel. Een anti snurkbeugel werkt bij 90% van de snurkers en het effect ervan is wetenschappelijk onderzocht en blijvend. De beugel houdt je onderkaak ’s nachts lichtjes naar voren, waardoor de keelholte open blijft en snurkklachten geen kans krijgen. In de wetenschap wordt een anti snurkbeugel een Mandibulair Repositie Apparaat genoemd.